Plemenná kniha

Do hledacího pole zadejte alespoň tři znaky. Text je hledán ve jméně psa, názvu chovatelské stanice a zápisovém čísle. Pomocí dalších voleb můžete hledání více specifikovat.


Chovný

K modulu Plemenná kniha má přístup uživatel:Jitka Krsová   Karla Hrachovská   Marta   Milan Krinke   Miroslav Václavík   Renata Krejčí   
Mám u tabulky s nalezenými psi udělat také změnu třídení (např. dle jména, data narození,...)?